Muharrem Öztürk

Kabağın Sahibini Gücendirmemek !...

Vaktiyle bir derviş, nefisle mücadele makamının sonuna gelir. Meşrebin usulünce bundan sonra her türlü gösterişten arınacak, varlıktan vazgeçecektir. Derviş usule uygun hareket eder, sol...Readmore

Derviş Kaşıkları

Sevginin yalnızca sözünü edenlerle, onu yaşayanlar arasında ne fark vardır? diye sordular bir bilgeye. Bilge, büyük bir sofra hazırladı ve sevgiyi dillerinden eksik etmemelerine karşın, o...Readmore

Baykuşun Hikayesi

Hikaye olunur ki : Belkıs hastalanmış,Hz. Süleyman’a nazlanmış; “her şeye hükmün geçer, bana kuş kemiklerinden bir saray yapar mısın (camii olarakda rivayet edilir) ” de...Readmore

Biz o zaman kaybettik !

Eski zamanların birinde bir otlakta “öküz sürüsü” yaşarmış… Yaşarlarmış yaşamalarına ama; civardaki “aslan”lar, bir türlü rahat bırakmazlarmış onları.. Hemen her gün...Readmore

Dede Korkut’tan

 Dede korkut’tan türk oğluna nasihat Bak oğul Bilesin ki, konuşan, düşünen, bedenen annen, baban, eşin, dostun ve senin gibi şekillenmiş olan her varlık insandır. Lakin “  adam “ d...Readmore

Allah’ın Adaleti

Allah adaletlidir adalet yapanları sever Allah bütün söz ve fiillerinde mutlak adalet sahibidir. O’nun kararı doğru, hükmü adildir.Nimet ve ihsanını dilediğine verir veya vermez. Aziz ve...Readmore

Dil Terazidir

İbrahim Hakkı Hz.’lerinden Öğütler Dili tatlı olanın dostu çok olur Dil insanın terazisidir, âlim ve cahili ayırıcıdır. Mü’min insaf etmeyene insafla gider. Ahlâkı güzel ...Readmore

Hz.Ömerden Nasihatler

Hz. Ömer’den nasihatler 1. Sana kötülük yapan kimseyi ona iyilik yaparak cezâlandır. 2. Hakîkatı anlayana kadar din kardeşinin davranışını iyiye yor. 3. Müslüman kardeşinin ağz...Readmore

Kâbusnâme

Kâbusnâme [Çok kıymetli nasihatler] Kâbusnâme, 1082 yılında Kûhistan sultanı İskender bin Kâbus’un, oğlu Gilan Şah’a nasihatleridir. Tarih boyunca pek çok padişah, sultan ve devlet...Readmore

Şey Edebaliden

Şeyh Edebaliden oğluna nasihat Bak oğul! Cahil ile dost olma: İlim bilmez, irfan bilmez, söz bilmez; üzülürsün…. Saygısızla dost olma: Usul bilmez, adap bilmez, sınır bilmez; üzül...Readmore


Bir başka WordPress sitesi Latest NewsFeed
Have a good day with our latest news

Guncel Video

AFC Mataram by AllFreeCMSGo to Top